VARFÖR SKA JAG ANVÄNDA EN OZONGENERATOR

För sanering och luftrening där man haft bekymmer med störande lukt eller mögel är en ozongenerator det absolut mest effektiva hjälpmedlet. Ingen annan typ av luftrenare rengör på djupet på samma sätt. En ozongenerator tar inte bara bort lukten utan den raderar helt mögelsporer, bakterier och andra avlagringar som sitter kvar vilket gör att lukten inte kan uppkomma senare igen. Den är också otroligt effektiv till textilier som har svår svettlukt, röklukt eller mögellukt som inte går att få bort. Tack vare den unika egenskapen som ozon besitter där den helt och hållet kan bryta ner cellväggarna till bakterier och annat kan den rengöra saker på djupet på ett sätt som inga kemikalier eller andra rengöringsmetoder kan.

Ozongenerator för hemmabruk

En ozongenerator, eller ozonluftrenare som det också kallas, sanerar och rensar bort oönskade lukter på endast ett par timmar. Den tar också bort mögel effektivt då den inte bara tar bort lukten utan eliminerar mögelsporerna och helt sanerar ett utrymme eller ett föremål från mögel. Ozongeneratorer används i allt från sanering efter brand till inrökta eller mögelattackerade hem. Den är också bra att ha hemma för att effektivt få bort oönskade lukter snabbt, till exempel efter att man råkat bränna vid mat eller om någon rökt inomhus. Var noga med att läsa instruktionerna och håll avstånd från den under tiden den är igång. Vid användning på textilier ska den hållas så nära som möjligt, och gärna placeras ovanför det angripna materialet eftersom ozonet sjunker i luften.

Akuta besvär med dålig lukt

Olyckor händer lätt och oftast vid de absolut sämsta tillfällena. Det kan handla om att man bränner vid mat på spisen dagen innan man ska bjuda hem folk, en olycka i bilen med utspillda starka kemikalier innan en lång biltur eller liknande missöden som är omöjliga att förutse. Istället för att behöva vädra ur och försöka med olika typer av städning för att få bort lukten kan man använda en ozongenerator. Den kan användas i bil, husvagn, källare, badrum eller vilket annat utrymme som helst som angripits av en tillfälligt dålig lukt. Tack vare ozonets effektiva arbete med att ta bort oönskade lukter tar det bara ett par timmar att sanera ett utrymme och göra det som nytt igen.

Effektivaste sättet att använda en ozongenerator

Eftersom ozon är tyngre än syre innebär det att ozon sjunker i luften. Detta tillsammans med den korta halveringstiden ozon har – cirka 30 minuter – gör det väldigt viktigt att placera ozongeneratorn på rätt ställe för att få ut bäst effekt. Placera generatorn högt upp i det rum eller utrymme som ska saneras. Om det rör sig om luktförstörda textilier eller ett särskilt mögelangripet område ska ozongeneratorn placeras så nära detta område som möjligt. Eftersom halveringstiden för gasen är så kort är det annars inte säkert att den når fram till området i tillräckligt god tid för att kunna verka ordentligt.

När en ozongenerator används på rätt sätt är den otroligt effektiv och kan få bort nästan vilken lukt som helst på ett sätt som ingen annan luftrenare klarar av. Tänk dock på att vid mögellukt från vattenskador eller andra lukter med en underliggande orsak måste även källan till problemet lösas. Annars kommer lukten att komma tillbaka efter ett tag ändå.