Teknologin bakom ozongeneratorn är väldigt enkel. Ozonet produceras på naturlig väg genom ett aggregat som omvandlar syre till ozon. Inga kemikalier krävs och processen är därför helt miljövänlig. Ozon är ett naturligt grundämne som uppstår bland annat när det åskar. Många känner också till det på grund av ozonlagret som är ett skikt som skyddar jorden mot solens skadliga UV-strålar. Det som färre personer vet om är att ozon också är otroligt effektivt just för rengöring och att ta bort oönskade lukter.

Därför tar ozon bort oönskad lukt

När ozongeneratorn startas upp börjar den omvandla syret som finns i luften till ozon. Ozonet angriper i sin tur de molekyler som finns vilket gör att lukter neutraliseras och försvinner helt. Det letar upp alla bakterier, mögelsporer och liknande i närheten och förstör dess cellväggar vilket gör det omöjligt för dem att fortsätta reproducera sig. På det sättet dör både mögel och bakterier snabbt och kan inte fortsätta spridas. En vanlig luftrenare utan ozon kan endast byta ut luften i ett rum vilket gör att lukter försvinner tillfälligt men kommer att komma tillbaka igen. Tack vare att ozonet eliminerar alla bakterier så kommer inga lukter tillbaka och mögel slutar spridas.

De vanligaste användningsområdena för att rengöra med ozon är vid mögelutbrott eller rökskador. I båda fall går ozonet in och rengör på djupet. Ytliga fläckar kan sedan behövas putsas bort manuellt, till exempel vid ett stort mögelangrepp eller om något är sotigt efter brand. Bakterierna och mögelsporerna dör dock helt och hållet endast med hjälp av ozon och gör därför att lukten och angreppet helt upphör.

Använda ozongenerator på rätt sätt

När man ska rengöra luften och ta bort dålig lukt med hjälp av en ozongenerator är det viktigt att man läser instruktionerna noga först. Se till att du har en generator som kan läsa av utrymmet och anpassa mängden ozon efter behov, samt känner av när lukten är borta och det är dags att stänga av. Eftersom ozon är skadligt att andas in är det onödigt att låta generatorn vara igång längre än nödvändigt. Det kan dessutom ge skador på textilier och andra material om den är igång för länge.

Placera generatorn högt upp i det utrymme som ska renas och gärna så nära källan till lukten som möjligt. Eftersom ozon är tyngre än luft kommer gasen att sjunka. Om då generatorn redan är placerad långt ner är det inte säkert att gasen når att rena hela rummet ordentligt.

När maskinen är igång är det viktigt att hålla dörrar och fönster stängda och inte vistas i utrymmet mer än nödvändigt. Barn och husdjur ska alltid hållas borta från maskinen när den är igång för att undvika att ta skada av ozonet.

Fler användningsområden för ozon

Enligt naturvårdsverket är ozon det bästa att använda för att rena vatten från skadliga kemikalier och mediciner. Även här agerar alltså ozonet på ett renande sätt och det är ett miljövänligt sätt att rena vatten från riktigt skadliga ämnen. Problemet med läkemedel och andra skadliga kemikalier i vattnet har funnits länge och beror främst på att vi spolar ner saker i avlopp och toaletten som inte hör hemma där. Med hjälp av ozon har nu naturvårdsverket kommit fram till att vattnet går att rena på ett ekologiskt och säkert sätt som dessutom är otroligt effektivt. Det finns alltså många fler fördelar med ozonrengöring än bara att ta bort lukter och mögel.

Lämna ett svar