Ozon är en gas som används för att rena luft och sanera bland annat rök- och mögelskadat material. Det är en kemiskt aggressiv gas som har många användningsområden, bland annat används det också till att bleka pappersmassor samt sterilisera vatten. Då ozon har ett väldigt högt oxidationstal kan det vara en utmaning att använda den här gasen om man inte har rätt apparater för det. På grund av sin snabba halveringstid måste ozon tillverkas på plats och därför är en portabel ozongenerator nödvändig för att kunna använda gasen på rätt sätt. Generatorerna används främst för att rena luft, ta bort mögel samt ta bort oönskade lukter i rum och andra utrymmen.

Ozon luktar åska

Ozon upptäcktes av kemisten Christian Friedrich redan 1840. Namnet kommer från grekiskans “att lukta” på grund av den väldigt speciella lukten gasen har. Lukten påminner om åska då det är just ozon som bildas vid åska. Vid användning av en ozongenerator kan det därför lukta lite åsklikt, eller som elektronik som vissa även förknippar lukten med. Detta är helt naturligt och ingenting att oroa sig över. Lukten kommer inte att ligga kvar i efterhand utan när maskinen arbetat färdigt kommer luften i rummet att vara helt neutral.

Ozon i atmosfären och klimatförändringar

Ozon finns även i den övre atmosfären, det som vi kallar för ozonlagret. Det skapas 20-30 km över havsytan i en process där ultraviolett ljus från solen klyver syrgas, vilket sedan omformas till syre och ozon. Ozonet ligger sedan kvar som ett lager som skyddar allt jordeliv mot de skadliga ultravioletta strålarna från solen. Precis som ozon används för att rena till exempel ett rum från dålig doft används det alltså även naturligt för att skydda jorden från skadligt solljus. Ökade utsläpp i naturen har medfört att ozonlagret minskat och skapat hål i det över både Arktis och Antarktis. Det är detta som leder till våra klimatförändringar. För att ge det en förenklad förklaring gör hålet i ozonlagret att mer solljus och skadliga strålar släpps in vilket höjer temperaturen på jorden och får polarisarna att smälta.

Ozon som luftrenare

Ozon har en fantastisk förmåga att rena och ta bort oönskad lukt, bakterier, mögelsporer och annat. Därför passar det perfekt som luftrenare. Med hjälp av en portabel ozongenerator kan man enkelt rena luften och ta bort oönskad mögel- och rök-lukt i alla typer av utrymmen. Eftersom den är enkel att använda och helt kan eliminera lukter på endast ett fåtal timmar har den blivit väldigt populär. Idag används ozongeneratorer till allt från att sanera stora hus efter allvarliga rökskador till att ta bort unken lukt från textilier i hemmet.

Luktangreppet behöver inte vara allvarligt eller beständigt för att en ozongenerator ska komma väl till hands. Finns det en dålig lukt och man inte har lust att städa, skrubba och vädra i flera dagar eller veckor är det perfekt att ställa in ozongeneratorn och köra igång den i någon timme för att snabbt eliminera den oönskade lukten samt källan.

Lämna ett svar